Scroll down for English

Mikä on Kammo?

Kammo Design on yhden hengen pienyritys Suomesta. Minä, Krista Karjalainen, suunnittelen ja valmistan mallistoni vaatteet alusta asti itse Keravalla.

Nimi Kammo on kunnianosoitus suomalaiselle muinaisuskolle. Kammo on varsin vähän tunnettu hahmo. Kristfrid Ganander, joka keräsi suomalaista kansanrunoutta jo 1700-luvulla, kertoo kirjassaan Mythologia Fennica kammon olevan jonkinlainen pelottava kummitus. Kiven sanat -loitsussa kammo mainitaan kiven isänä ja "Syöjättären syämmen syrjänä". Kiviä käytettiin taikaesineinä, sillä niillä uskottiin olevan taikavoimia sen mukaan, mistä ne olivat peräisin (esim. joesta tai metsästä). Erityisen väekkäitä (paljon taikavoimaa sisältäviä) olivat Käärmeenkäräjäkivet. Niitä kantoivat mukanaan käärmeiden päälliköt ja ne olivat sormenpään kokoisia valkoisia pyöreitä kiviä.

“Palueltin mös palio mwta / Kiuet, Cannot / Tädhet ia Cwta.”

Palvetiin myös paljon muuta. Kiviä, kantoja, tähtiä ja kuuta.

-Mikael Agricola, Dauidin Psalttari, 1551, luettelo suomalaisista epäjumalista

Syöjättärestä sen sijaan löytyy jo vähän enemmän tietoa. Syöjätär on eräänlainen paha alkuolento ja kivien haltija. Hän on luonut käärmeet ja tuo taudit. Selittääpä Martti Haavio (kansanrunouden ja mytologian tutkija) kirjassaan Suomalainen Mytologia Syöjättären yhteyden jopa Lilithin myyttiin.

Slow fashion

Termi ”slow fashion” kuvaa mielestäni erinomaisesti Kammon toimintaa. Kammon vaatteissa ei ole kyse muodista. En ole muodikas enkä tavoittele sitä. Tavoittelen persoonallisuutta ja kestävää tyyliä, joka ei vaihdu muotivirtojen mukana vaan miellyttää käyttäjänsä silmää niin pitkään kuin suinkin. Vaikka kutsun vaatekokoelmaani mallistoksi, en luo perinteisiä kevät/kesä ja syksy/talvi mallistoja vaan annan asiakkaan päättää, mitä hän milloinkin tarvitsee. En tuo vaatteita tiettyinä aikoina, vaan sitä mukaa ja silloin kun niitä syntyy. Kammon vaatteet ovat kaukana massatuotannosta. Ne ovat huolella yksittäin valmistettuja. Tiedän myös varmasti missä vaatteeni valmistetaan.

Kammon takana

Perustin yrityksen päästäkseni tekemään sitä mitä rakastan: omia vaatteita. Haluan toteuttaa omia visioitani ja arvojani sekä tehdä monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. Jokaisen vaatteen suunnittelen, kaavoitan, sarjon ja ompelen itse. Suunnittelen työtavat, etsin materiaalit, teen protot, sovitukset ja mallikappaleet, otan tuotekuvat muokkaan ne ja lisään sosiaaliseen mediaan näkyville. Olen kouluttautunut ensin vaatetusompelijaksi ja sitten ompelijakisälliksi. Suoritin vielä yrittäjän ammattitutkinnon ennen kuin perustin ensimmäisen yritykseni, Kammo Designin.

Vaatesuunnittelussa olen itseoppinut. Vaatteiden suunnittelu ja toteuttaminen on ollut harrastukseni niin kauan kuin muistan. Ammennan inspiraationi muista itseäni kiehtovista aiheista, kuten keskiajan ja muiden historiallisten aikakausien ja nykyisten gootti/metalli/alternative kulttuureiden vaatetuksesta, arkkitehtuurista ja estetiikasta yleensä sekä musiikista.

What is Kammo?

Kammo Design is a one person small business from Finland. I, Krista Karjalainen, design and sew all the pieces of my collection myself in Kerava, southern Finland.

The name Kammo is a tribute to ancient Finnish beliefs. Kammo is a fairly little known character. Kristfrid Ganander who collected old Finnish folk poetry in 1700s writes in his book Mythologia Fennica that kammo is some kind of creepy ghost. "The spell of a rock" says kammo is the father of stones. Stones were used as charms in folk magic as they were believed to have magical powers. These powers varied depending on where the rock was from (river, forest e.g.). Particularly powerful were the “Snakes court stones”. Those were carried by the kings of snakes. They were round, white stones the size of a fingertip.

“Palueltin mös palio mwta / Kiuet, Cannot / Tädhet ia Cwta.”

Many things were served as well. Rocks, stumps, stars and the moon.

-Mikael Agricola, Dauidin Psalttari, 1551, catalogue of Finnish false gods.

Kammo is also associated with a character known as Syöjätär. It is pretty hard to translate. Literally it means a mistress who eats or maybe a devouress? (Please don't laugh at my great translations). She is some sort of evil primeval character who rules all rocks and gives birth to snakes and brings diseases. Martti Haavio (a researcher of Finnish folk poetry and mythology) in his book Suomalainen Mytologia (Finnish Mythology) explains how Syöjätär is connected to the myth of Lilith.

In modern Finnish language the word kammo describes a fear of something, e.g. a fear of spiders.

Slow fashion

Term ”slow fashion” describes Kammo’s work very well in my opinion. Kammo’s clothes are not about fashion. I am not fashionable and I don’t strive for it. I strive for personality and longlasting style that doesn’t change along fashion but stays appealing to it’s user as long as possible. Even though I call my assortment of clothes a collection I don’t do traditional spring/summer or fall/winter collections. Instead I let customer decide what they need, when they need it. I don’t release new clothes at certain times but instead reveal them one by one as they are created. Kammo’s clothes are far from mass production. They are carefully sewn one by one. Also I know exactly where they are made.

Behind Kammo

I started my business to do what I love: my own clothes. I want to create my own visions including my values and work diversely. Every piece I design, make the pattern and sizes and sew. I plan working methods, search materials, do mockups and showpieces, take photos, edit them and download into social media on display. I have studied as a clothing seamstress and after finishing I continued studying and graduated as a seamstress journeyman. I also graduated as an entrepreneur before starting my first business, Kammo Design.

As clothing designer I am self-educated. Designing and sewing clothes has been my hobby as long as I remember. I draw my inspiration from themes I find fascinating such as medieval and other historical eras’ and modern gothic/metal/alternative cultures’ clothing, architecture and aesthetics in general and music.