Kierrätys mallisto / Recycled collection

Kierrätystä!

Nämä tuotteet on valmistettu pääosin kierrätysmateriaaleja käyttäen. Haluan olla mukana kiertotaloudessa vähentämässä jätteen muodostumista, mikä osaltani tarkoittaa esimerkiksi käyttämättä jääneiden kankaiden käyttämistä, rikkinäisten tai muusta syystä jätteeksi joutuvien tekstiilien, eli poistotekstiilin, muokkaamista uusiksi tuotteiksi tai käytetyistä tuotteista purettujen osien uudelleen käyttöä. Nämä ovat vain esimerkkejä, koska tuote voidaan tuomita polttoon monista eri syistä. Ja minä voin pelastaa niitä monilla eri tavoilla!

Tämän aatteen tiimoilta olen mukana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Shops2Hubs -hankkeessa.

Kierrätetyn materiaalin käytölle omat haasteensa tuo juurikin sen alkuperän tuntemattomuus. Puhdistan kaikki tekstiilit ennen ompelua, vaikka ne näyttäisivätkin puhtailta. Se vie työaikaa ja lisää kustannuksia, mutta on mielestäni tarpeen ja lisäksi voin paremmin neuvoa materiaalin huollosta eteenpäin. Jokaisen tuotteen kohdalla on kuvailu siihen käytetyistä materiaaleista.

Teen tuotteita myös toiveiden mukaan ja mittatilauksena, joten jos sinulla on toiveita, niin ota yhteyttä!

----------------------------------------------

Recycling!

These products are mainly produced of recycled materials. I want to take part in circular economy by reducing waste from building up, which, in my part, means for example using fabrics that are left unused, using broken textiles or textiles that are for some other reason going to go to waste and making them into new products and reusing dissembled parts from used products. These are just few examples as textiles may be doomed to burning for various reasons. And I can save them by various ways!

On behalf of this consept I'm involved in Helsinki Metropolitan Area Reuse Centre Ltd 's project Shops2Hubs.

The unknown origins of the material brings challenges to using recycled materials. I cleanse all textiles before sewing even if they look clean. It means more time and costs but I think it is necessary and I can give better advices on how to maintain the product. On every product there is a description of materials used to create it.

I also make products according to wishes or made to measure, so if you have a wish, please contact me!